Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy – renowacja zbiorników na wodę pitną w Stacji uzdatniania wody wraz z naprawą ścian w komorze zasuw, na terenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanie

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2020-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital-zdroje.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy – renowacja zbiorników na wodę pitną w Stacji uzdatniania wody wraz z naprawą ścian w komorze zasuw, na terenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy – renowacja zbiorników na wodę pitną w Stacji uzdatniania wody wraz z naprawą ścian w komorze zasuw, na terenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną