przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-952 Szczecin, Stoisława
 • Telefon/fax: tel. +48914849694 , fax. +91914849664
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
  Stoisława 6
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48914849694, fax. +91914849664
  REGON: 00000041900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie: Część III Obejmuje obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, obejmującej swym zasięgiem powiat goleniowski: 1) przewóz na obszarze właściwości: a) z miejsca zdarzenia do miejsca przechowywania, 2) przewóz poza obszar właściwości: a) z miejsca zdarzenia lub miejsca przechowywania do Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72, b) z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 do miejsca przechowywania, 3) przewóz z miejsca zdarzenia lub miejsca przechowywania do innego miejsca wskazanego przez upoważnioną osobę lub z innego wskazanego miejsca do miejsca przechowywania. Część VI Obejmuje obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, obejmującej swym zasięgiem powiat kamieński, za wyjątkiem gminy Międzyzdroje: 1) przewóz na obszarze właściwości: a) z miejsca zdarzenia do miejsca przechowywania, 2) przewóz poza obszar właściwości: a) z miejsca zdarzenia lub miejsca przechowywania do Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72, b) z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 do miejsca przechowywania, 3) przewóz z miejsca zdarzenia lub miejsca przechowywania do innego miejsca wskazanego przez upoważnioną osobę lub z innego wskazanego miejsca do miejsca przechowywania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną