Przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne zespołem specjalistycznym typu ”S”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej
 • Telefon/fax: tel. 914 253 000 , fax. 914 253 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71-252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 253 000, fax. 914 253 001
  REGON: 28889200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne zespołem specjalistycznym typu ”S”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu osób a w tym : 1. Przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne zespołem specjalistycznym typu ”S” z obiektów przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Broniewskiego w Szczecinie na terenie Szczecina do: - lewobrzeża Szczecin - prawobrzeża Szczecin - Zdunowa Szczecin 2. Przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne zespołem specjalistycznym typu ”S” z obiektów przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Broniewskiego w Szczecinie poza teren Szczecina do: - ul. Siedleckiej 2 w Policach - innych miejscowości 3. Przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne zespołem specjalistycznym typu ”S” z obiektu przy ul. Siedleckiej 2 w Policach na terenie Polic 4. Przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne zespołem specjalistycznym typu ”S” z obiektu przy ul. Siedleckiej 2 w Policach poza terenem Polic do: - lewobrzeża Szczecin - prawobrzeża Szczecin - Zdunowa Szczecin - innych miejscowości Przez przewóz należy rozumieć usługę przewozu pacjentów, z miejsca odbioru do miejsca docelowego i w razie potrzeby z powrotem przy czasie oczekiwania nie dłuższym niż 30 min.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną