Przebudowa wraz ze zmianą aranżacji wybranych pomieszczeń na kondygnacji parteru i piętra Żłobka Miejskiego nr 3 – zadanie C i D

Zespół Żłobków Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich
 • Województwo: brak
 • Adres: 70-430 Szczecin, Śląska
 • Telefon/fax: tel. 91 434 16 16 , fax. 91 434 16 16
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Miejskich
  Śląska 54
  70-430 Szczecin, woj. brak
  tel. 91 434 16 16, fax. 91 434 16 16
  REGON: 36329548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą aranżacji wybranych pomieszczeń na kondygnacji parteru i piętra Żłobka Miejskiego nr 3 – zadanie C i D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa wraz ze zmianą aranżacji wybranych pomieszczeń na kondygnacji parteru i piętra Żłobka Miejskiego nr 3 – zadanie C i D w ramach projektu: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, oraz zapisami wzoru umowy według następującego podziału: 1) Zadanie C: Przebudowa części kondygnacji parteru, wraz ze zmianą funkcji i aranżacji wybranych pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 3, w Szczecinie, ul. Włościańska 3, w celu zwiększenia liczby dzieci w grupie II. 2) Zadanie D: Przebudowa części kondygnacji parteru, oraz piętra, wraz ze zmianą funkcji i aranżacji wybranych pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 3, w Szczecinie, ul. Włościańska 3, w celu zwiększenia liczby dzieci w grupach I i III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną