„Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania projektu pn. Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Maklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.

Gmina Miasto Szczecin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70456 Szczecin, pl. Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 914 245 102 , fax. 914 245 104
 • Data zamieszczenia: 2018-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1
  70456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 245 102, fax. 914 245 104
  REGON: 59982400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania projektu pn. Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Maklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w tym druków reklamowych, systemów wystawienniczych i gadżetów reklamowych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną