Preparaty krwiopochodne zwierzęce

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
  REGON: 93438000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Preparaty krwiopochodne zwierzęce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH ZWIERZĘCYCH: Zadanie 3 1) Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat kontroli jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności). 2) Termin ważności przedmiotu zamówienia – w dniu dostawy powinien wynosić nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Konjugat wściekliznowy do hodowli komórkowych znakowany fluoresceiną 2) Konjugat wściekliznowy do immunofluorescencji bezpośredniej znakowany fluoresceiną 3) Surowice do diagn. Salmonella O:1,2, 4) Surowice do diagn. Salmonella O:6,14,24
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną