Prace konserwacyjno-remontowe i wymiana systemu odbojowego w obiektach UMS

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwacyjno-remontowe i wymiana systemu odbojowego w obiektach UMS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno - remontowe na następujących obiektach: I. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu - Nabrzeża w Basenie Gospodarczym: 1). Północne o dł. 30,5m 2). Wschodnie o dł. 39,5m 3). Pirs z nabrzeżem zamykającym o dł. 30,0m II. Nabrzeże Północne Wyspy Mielino - stanowisko dla motorówek III. Brama torowa nr 1 1). Falochron Zachodni 2). Falochron Wschodnia IV. Ostroga palisadowa Karsibór Lokalizacja: 1. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu zlokalizowana jest na wschodnim brzegu Świny przy ulicy Fińskiej 5 (przy Bazie Promów Morskich). Dojazd drogami lokalnymi ogólnodostępnymi. Wymienione nabrzeża: Północne, Wschodnie i Pirs z nabrzeżem Zamykającym zlokalizowane są na terenie BON w Basenie Gospodarczym. 2. Nabrzeże Północne Wyspy Mielino - stanowisko dla motorówek, zlokalizowane jest na Wyspie Mielin. Jest to sztuczna wyspa o długości ok. 3,5 kilometra i szerokości ok. 500 metrów, na której nie ma praktycznie żadnych roślin – oprócz nagich drzew. Na jej północnym końcu zlokalizowane jest nabrzeże umożliwiające dostęp motorówek inspekcyjnych do znaku nawigacyjnego. Dostęp do obiektu jedynie drogą wodną. 3. Brama torowa nr 1 - Tor wodny Szczecin-Świnoujście. Falochron zachodni Bramy Torowej nr 1 zlokalizowany jest na Wyspie Uznam po zachodniej stronie wejścia do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. Dojazd od strony lądowej drogami lokalnymi. Falochron wschodni Bramy Torowej nr 1 zlokalizowany jest na wyspie Karsibór po wschodniej stronie wejścia do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. Dojazd od strony lądowej drogami lokalnymi. 4. Ostroga palisadowa Karsibór – zlokalizowana jest na wyspie Karsibór, w północnej jej części na wschodnim brzegu Świny (Kanału Piastowskiego). Dostęp do obiektu jedynie drogą wodną. Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ - Rozdział III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45241500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną