PN-20/20 dostawa narzędzi elektrochirurgicznych, stentów przełykowych, worków do laparoskopowego pobierania tkanek

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-20/20 dostawa narzędzi elektrochirurgicznych, stentów przełykowych, worków do laparoskopowego pobierania tkanek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa narzędzi elektrochirurgicznych, stentów przełykowych, worków do laparoskopowego pobierania tkanek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33161000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną