Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, szwedzki i norweski, skład oraz emisja w prasie polskiej, niemieckiej i skandynawskiej, artykułów promujących potencjał turystyczny i inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, szwedzki i norweski, skład oraz emisja w prasie polskiej, niemieckiej i skandynawskiej, artykułów promujących potencjał turystyczny i inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, szwedzki i norweski, skład oraz emisja w prasie polskiej, niemieckiej i skandynawskiej, artykułów promujących potencjał turystyczny i inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną