NAPRAWY PĘKNIĘTYCH SPAWÓW W ULICACH: WYSZYŃSKIEGO, ENERGETYKÓW, GDAŃSKIEJ, PĘTLI BASEN GÓRNICZY DO PĘTLI TURKUSOWA, ZA POMOCĄ WSTAWEK SZYNOWYCH

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. (091) 3114147 , , fax. (091) 3114147
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 3114147 , , fax. (091) 3114147
  REGON: 32060449200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ts.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAPRAWY PĘKNIĘTYCH SPAWÓW W ULICACH: WYSZYŃSKIEGO, ENERGETYKÓW, GDAŃSKIEJ, PĘTLI BASEN GÓRNICZY DO PĘTLI TURKUSOWA, ZA POMOCĄ WSTAWEK SZYNOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających naprawie pękniętych złączy szynowych torowiska tramwajowego w Szczecinie w ulicach: Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej, pętli Basen Górniczy do pętli Turkusowej, poprzez wykonanie wstawek szynowych długości ~6,00 m (5,50 m - 6,50 m) w ogólnej ilości 34 sztuk z rozróżnieniem zakresu prac dla różnych typów konstrukcji torowiska tj.: 1) w konstrukcji bezpodsypkowej - 19 sztuk, 2) w konstrukcji podsypkowej - 15 sztuk. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w rozdz. XVI siwz oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50225000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną