Napawanie szyn w ciągach komunikacyjnych w Szczecinie

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. (091) 4394420 , fax. (091) 4394420
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 4394420, fax. (091) 4394420
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ts.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Napawanie szyn w ciągach komunikacyjnych w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest regeneracja bloków krzyżownic w ilości – 46 sztuk na skrzyżowaniach (zgodnie z dokumentacją graficzną – załącznik nr 7 do siwz): 1) ul. Jagiellońskiej z al. Piastów (18 szt.), 2) na skrzyżowaniu „Plac Kościuszki” (28 szt.). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w rozdz. XVI siwz oraz we wzorze umowy - załączniku nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50225000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną