Modernizacja budynku Rektoratu – Etap II ZUT w Szczecinie, al. Piastów 17 (2 postępowanie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2018-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Rektoratu – Etap II ZUT w Szczecinie, al. Piastów 17 (2 postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wewnętrznego osobowego dźwigu windowego w budynku łącznika Rektoratu, wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, klimatyzacja i aranżacja holu. Roboty ogólnobudowlane: Rozbiórka żelbetowych schodów wachlarzowych, budowa wewnętrznego szybu windowego, montaż windy osobowej, przelotowej, przeszklonej; roboty dachowe. Dostosowanie komunikacji w łączniku i skorygowanie układu istniejących pomieszczeń wokół windy; Wykonanie połączeń pomiędzy szybem windowym i istniejącymi podestami na poszczególnych kondygnacjach, dostosowanie poziomów posadzek wszystkich kondygnacji poprzez przebudowę i budowę schodów wewnętrznych na I i II piętrze, na styku budynku łącznika i sąsiednich budynków (dawne przedszkole, Rektorat - willa). Przebudowa sali konferencyjnej na parterze łącznika; Remont pomieszczeń i korytarzy w rejonie szybu windowego – wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów, montaż sufitów podwieszanych w korytarzach; Budowa instalacji zasilających windę; przebudowa instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych w przekształcanych pomieszczeniach; klimatyzacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną