KOŃCÓWKI DO PIPET (II tura)

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
  REGON: 93438000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOŃCÓWKI DO PIPET (II tura)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa KOŃCÓWEK DO PIPET (II tura): Zadanie 1. Końcówki do pipet I, Zadanie 2. Końcówki do pipet II, Zadanie 3. Końcówki do pipet III, probówki. Końcówki do pipet powinny spełniać ogólne wymagania zawarte w załączniku nr 2 SIWZ. Dotyczy wszystkich zadań: Dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami Eppendorf Research i Eppendorf Reference Gilson, HTL, Brand. Każda partia produkcyjna powinna posiadać certyfikat jałowości (sterylności) – w formie papierowej (dotyczy Zad. 3). Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat kontroli jałowości (sterylności) w formie papierowej zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności) – dotyczy Zadania 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną