dostawę leków programowych – leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej
 • Telefon/fax: tel. 914 253 000 , fax. 914 253 001
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 253 000, fax. 914 253 001
  REGON: 28889200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę leków programowych – leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  leki programowe – leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną