Dostawa żywności do Zespołu Szkol Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie na 2020 rok

Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-236 Szczecin, ul. Sowińskiego
 • Telefon/fax: tel. 091 4333504 w. 114 , fax. 914 489 541
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja
  ul. Sowińskiego 3
  70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4333504 w. 114, fax. 914 489 541
  REGON: 22089400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs6.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do Zespołu Szkol Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie na 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa żywności do Zespołu Szkol Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie na 2020 rok
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną