„Dostawa wyposażenia oraz doposażenia w ramach rządowego programu »MALUCH+ 2020« z podziałem na dwie części: część I: dostawa wyposażenia do Żłobka Publicznego nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie, część II: dostawa doposażenia do Żłobka Publicznego nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie”.

Zespół Żłobków Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich
 • Województwo: brak
 • Adres: 70-430 Szczecin, Śląska
 • Telefon/fax: tel. 91 434 16 16, , fax. 91 434 16 16
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Miejskich
  Śląska 54
  70-430 Szczecin, woj. brak
  tel. 91 434 16 16, , fax. 91 434 16 16
  REGON: 36329548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia oraz doposażenia w ramach rządowego programu »MALUCH+ 2020« z podziałem na dwie części: część I: dostawa wyposażenia do Żłobka Publicznego nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie, część II: dostawa doposażenia do Żłobka Publicznego nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz doposażenia w ramach rządowego programu "MALUCH+ 2020"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną