Dostawa systemu informatycznego do przeprowadzania szkoleń, sesji debrifingu i egzaminów OSCE oraz systemu przewodowego przesyłu dźwięku w sześciu salach WNOZ Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu informatycznego do przeprowadzania szkoleń, sesji debrifingu i egzaminów OSCE oraz systemu przewodowego przesyłu dźwięku w sześciu salach WNOZ Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego do przeprowadzania szkoleń, sesji debrifingu i egzaminów OSCE oraz systemu przewodowego przesyłu dźwięku w sześciu salach WNOZ Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 2. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, kompletny, nie używany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. 4. Listę sprzętową zamawianego systemu AV dla opisywanego zespołu pomieszczeń ćwiczeniowo-egzaminacyjnych wraz ze specyfikacją ich minimalnych właściwości technicznych zawiera opis przedmiotu zamówienia. 5. Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert, przy czym nie może to być okres krótszy niż 12 miesięcy zgodnie z SIWZ, w tym wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną