DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I IMPLANTÓW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH” 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 14 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. Nr 1 Ultrasonograf; 2. Nr 2 Łóżko porodowe; 3. Nr 3 Holter EKG 3-kanałowy; 4. Nr 4 Holter EKG 12-kanałowy; 5. Nr 5 Holter ciśnieniowy; 6. Nr 6 Wózek do przewożenia pacjenta; 7. Nr 7 Wózek transportowy; 8. Nr 8 Fotel transportowy; 9. Nr 9 Wózek do przewożenia chorych; 10. Nr 10 Rejestrator do pomiaru impedancji i pH; 11. Nr 11 System stabilizacji kręgosłupa śrubami transpedikularnymi; 12. Nr 12 Wkręty i płytki do drobnych zabiegów ortopedycznych; 13. Nr 13 Wózek oddziałowy wielofunkcyjny; 14. Nr 14 Respirator;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną