Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22

Urząd Statystyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki
 • Telefon/fax: tel. 0-91 459 77 00 , fax. 0-91 4340595
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 459 77 00, fax. 0-91 4340595
  REGON: 33169400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/zamowienia-publiczne/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w podziale na 5 części: 1) Część 1 - laptopy 15” – 25 szt., kompatybilne stacje dokujące – 20 szt. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), 2) Część 2 - laptopy 17” – 45 szt., kompatybilne stacje dokujące – 10 szt. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), 3) Część 3 - monitory 24” – 30 szt. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), 4) Część 4 - oprogramowanie biurowe – 85 szt. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), 5) Część 5 - oprogramowanie antywirusowe – 70 szt. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną