Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22

Urząd Statystyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki
 • Telefon/fax: tel. 0-91 459 77 00 , fax. 0-91 4340595
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 459 77 00, fax. 0-91 4340595
  REGON: 33169400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariatUSSZC@stat.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym do siedziby Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 obejmująca: 1. Laptop Typ 1 - 1 sztuka ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 2. Laptop Typ 2 - 3 sztuki (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną