Dostawa samochodu operacyjnego

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-637 Szczecin, Firlika
 • Telefon/fax: tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  Firlika 9/14
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
  REGON: 00017362800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwpsp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu operacyjnego (nadwozie typu suv) przeznaczonego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną