Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze – Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-699 Szczecin, Hoża
 • Telefon/fax: tel. 91 44 20 933, , fax. 91 44 20 516
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
  Hoża 6
  71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 44 20 933, , fax. 91 44 20 516
  REGON: 32124620900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze – Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ, pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w „Tabeli z opisem przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną