Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach oraz wyposażenia typu sprzęt do rehabilitacji wraz z akcesoriami, lustra i meble w zakresie modernizacji obiektu przy ul. Św. Wojciecha, na potrzeby przeniesienia Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital-zdroje.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach oraz wyposażenia typu sprzęt do rehabilitacji wraz z akcesoriami, lustra i meble w zakresie modernizacji obiektu przy ul. Św. Wojciecha, na potrzeby przeniesienia Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pościeli i bielizny szpitalnej dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach oraz wyposażenia typu sprzęt do rehabilitacji wraz z akcesoriami, lustra i meble w zakresie modernizacji obiektu przy ul. Św. Wojciecha, na potrzeby przeniesienia Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części zwanych pakietami. Pakiet Nr 1 - Kołdry, koce, poduszki. Pakiet nr 2 - Bielizna szpitalna. Pakiet nr 3 – Pościel. Pakiet nr 4 - Odzież medyczna. Pakiet nr 5 - Sprzęt do rehabilitacji. Pakiet nr 6 - Akcesoria do rehabilitacji. Pakiet nr 7 – Meble. Pakiet nr 8 – Lustra. Pakiet nr 9 - Fotele, krzesła, biurka. Pakiet nr 10 - Obuwie operacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną