Dostawa pestycydów

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-847 Szczecin, Goleniowska
 • Telefon/fax: tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
  Goleniowska 56A
  70-847 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4600669, 4600685, , fax. 91 4693314
  REGON: 30163114080012
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna -Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pestycydów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin w ilościach podanych /tabele/ do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (zadania). Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia. • Zadanie 1: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 56 • Zadanie 2: Zakład Doświadczany w Nowych Liniach , 74-202 Nowe Linie, gmina Bielice, dostawy od podpisania umowy do 15 lipca 2020 • Zadanie 3: Zakład Doświadczany w Nowych Liniach , 74-202 Nowe Linie, gmina Bielice, dostawy od 15 lipca do 31 października 2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną