„Dostawa odzieży specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie”.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-560 Szczecin, ul. Grodzka
 • Telefon/fax: tel. 914 348 404, , fax. 9 143 484 405
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  ul. Grodzka 1/5
  70-560 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 348 404, , fax. 9 143 484 405
  REGON: 81170008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa odzieży specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 kpl odzieży ochronnej dla strażaków w układzie kurtka i spodnie przeznaczone do działań przy pożarach wewnętrznych oraz dodatkowa kurtka lekka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18130000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną