Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koaguologicznych.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koaguologicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koaguologicznych, szczegółowo określonych w Załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. 2. Miejscem dostawy i dzierżawy jest Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej znajdujący się w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22. 3. W miejscu montażu Zamawiający zapewnia dostęp do sieci elektrycznej 230V (+/- 10 %) z dostępną mocą na poziomie 500W. Pomieszczenie jest wentylowane i klimatyzowane, zapewniające parametry temperaturowe w zakresie od 18oC do 30oC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną