Dostawa mrożonek i ryb do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2021 rok

Zespół Żłobków Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich
 • Województwo: brak
 • Adres: 70-430 Szczecin, Śląska
 • Telefon/fax: tel. 91 434 16 16, , fax. 91 434 16 16
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Miejskich
  Śląska 54
  70-430 Szczecin, woj. brak
  tel. 91 434 16 16, , fax. 91 434 16 16
  REGON: 36329548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zespolzlobkow.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mrożonek i ryb do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2021 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek i ryb zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331170-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną