Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, pl. Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 430 95 11
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
  pl. Małopolska 48
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 95 11
  REGON: 28048800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.szczecin.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, siwz, wiedzą techniczną oraz z obowiązującymi normami i powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Szczegółowy zakres zamówienia Zamawiający wskazał w załączniku nr 6 do siwz_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32520000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną