Dostawa mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części, w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-457 Szczecin, Wszystkich Świętych
 • Telefon/fax: tel. 91 431 58 91, , fax. 91 431 58 91 wew. 21
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
  Wszystkich Świętych 66
  71-457 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 431 58 91, , fax. 91 431 58 91 wew. 21
  REGON: 32131113100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części, w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, niewadliwych, oryginalnie zapakowanych, dopuszczonych do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążonych prawami osób trzecich, mebli oraz sprzętu AGD na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną