Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z montażem. Wyszczególnienie rodzaju mebli w ramach zamówienia, jego ilość oraz właściwości techniczne i funkcjonalne określa załącznik nr 1 specyfikacji. Stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia sprzedaż i dostarczenie poszczególnych mebli obejmuje: przeniesienie własności, transport, rozładunek, wniesienie oraz montaż wraz z poziomowaniem, jeżeli w załączniku nr 1 specyfikacji przewidziano do zakupu w niniejszym postępowaniu sprzęt AGD w ramach wykonania zamówienia należy podłączyć go do istniejących instalacji prądowych, wodnych, kanalizacyjnych, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zlokalizowanych na terenie województwa Zachodniopomorskiego (szczegóły załącznik nr 1 do specyfikacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną