DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2018 lub 2019 roku koparko-ładowarki 6w1 o napędzie 4x4. Specyfikacja techniczna koparko-ładowarki: 1. Układ napędowy: - Rodzaj układu napędowego na oś przednią lub tylną z dołączanym napędem na drugą oś, obie osie skrętne, blokada mechanizmu różnicowego na przednim i tylnym moście, możliwość skrętu kół obu osi w tą samą stronę- tryb krab, - Rodzaj silnika wysokoprężny, diesel, - Moc maksymalna (kW) ISO 14396 min. 80, - Skrzynia biegów automatyczna, - Norma emisji spalin min. Stage 4/Tier 4, - Rozmiar kół przednich i tylnych (cal) min. 28 . 2. Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS, ogrzewana z fabryczną klimatyzacją: - Wysokość transportowa koparko-ładowarki (mm) max. 4200 - Całkowita długość koparko-ładowarki (mm) max. 6000 - Szerokość koparko-ładowarki bez lusterek (mm) max. 2500 - Masa własna koparko-ładowarki (kg) max. 10000 3. Gwarancja minimalna: - Gwarancja pełna producenta min. 24 miesiące bez limitu motogodzin. 4. Parametry robocze ramienia ładowarki: - Łyżka wielofunkcyjna typu 6w1 dzielona (otwierana) z zębami oraz z widłami do palet, z możliwością spychania, ładowania, rozściełania, kopania, chwytania, wyrównywania, o pojemności min. 1,3 m3 i szerokości min. 2300 mm, - System stabilizacji ramion ładowarkowych podczas jazdy oraz samopoziomowanie łyżki ładowarki, - Udźwig łyżki na maksymalnej wysokości min. 4100 kg, - Sterowanie za pomocą joysticków. 5. Parametry robocze ramienia koparki ze złączem mechanicznym: - Łyżka zamontowana na szybkozłączu mechanicznym, z zębami o pojemności min. 0,16 m3 i szerokości min. 600 mm, - Ramię koparki rozsuwane, - Głębokość kopania z ramieniem wysuniętym, teleskopowym min. 5700 mm, - Udźwig przy złożonym ramieniu min. 1700 kg, - Dodatkowy układ hydrauliczny do osprzętu, - Sterowanie za pomocą joysticków. 6. Wyposażenie koparko-ładowarki: - Oświetlenie robocze z tyłu min. 2 reflektory, - Oświetlenie robocze z przodu min. 2 reflektory, - Podpory z podkładkami gumowymi, - Chwytak obrotowy do ramienia koparki ze złączem mechanicznym, do bali, drewna i rur, umożliwiający pracę z materiałem o masie powyżej 300 kg i średnicy powyżej 50 cm z możliwością rotacji chwytaka przez operatora, - Łyżka skarpowa do ramienia koparki ze złączem mechanicznym o szerokości min. 1500 mm, - Skrzynka narzędziowa, - Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, - W pełni uchylna tylna szyba, otwierane częściowo lub całkowicie szyby boczne, - Błotniki kół przednich i tylnych, - Obrotowy fotel operatora, - Światło ostrzegawcze (kogut) zamontowane na dachu kabiny, - Radioodtwarzacz, - Trójkąt ostrzegawczy, - Gaśnica, - Trójkąt ostrzegawczy- pojazd wolnobieżny. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia praktycznego operatorów Zamawiającego z zakresu obsługi koparko-ładowarki w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną z instrukcja obsługi oferowanej koparko-ładowarki w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz katalog części zamiennych w formie pisemnej lub elektronicznej. Wykonawca przez okres trwania umowy zapewni stały autoryzowany serwis gwarancyjny koparko-ładowarki na terenie miasta Szczecina lub maksymalnie 50 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie – Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16 C, 71–727 Szczecin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43200000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną