CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE I PREPARATY KRWIOPOCHODNE

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2020-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
  REGON: 93438000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE I PREPARATY KRWIOPOCHODNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa CZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH I PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH: Zad.1 ZADANIE 1, Zad.2 ZADANIE 2, Zad.3 ZADANIE 3, Zad.4 ZADANIE 4, Zad.5 ZADANIE 5, Zad.6 ZADANIE 6, Zad.7 ZADANIE 7, Zad.8 ZADANIE 8, Zad.9 ZADANIE 9, Zad.10 ZADANIE 10, Zad.11 ZADANIE 11, Zad.12 ZADANIE 12, Zad.13 ZADANIE 13, Zad.14 ZADANIE 14, Zad.15 ZADANIE 15. Czynniki diagnostyczne oraz preparaty krwiopochodne powinny spełniać ogólne wymagania zawarte w załączniku nr 2 SIWZ. Dodatkowo powinny spełniać wymagania odnośnie: Dotyczy dostawy wszystkich produktów: 1) Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności). 2) Termin ważności preparatów krwiopochodnych i czynników diagnostycznych w dniu dostawy powinien wynosić nie mniej niż 80% okresu przydatności określonego przez producenta. Gwarancja: Termin ważności preparatów krwiopochodnych i czynników diagnostycznych w dniu dostawy powinien wynosić nie mniej niż 80% okresu przydatności określonego przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną