Część I „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej w Szczecinie” Część II „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie”

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-424 Szczecin, Janosika
 • Telefon/fax: tel. 91 44 96 090 , fax. 91 44 96 090
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
  Janosika 8
  71-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 44 96 090, fax. 91 44 96 090
  REGON: 32007142300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.som.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej w Szczecinie” Część II „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie” Celem opracowania programu funkcjonalno – użytkowego jest przygotowanie dokumentacji dla zadania zakładającego przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu, jak również zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu i przejścia przez planowaną do reaktywacji w ruchu pasażerskim linią kolejową nr 406. Zwiększenie ilości kursujących pociągów będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej, możliwy do zniwelowania poprzez budowę przejazdu bezkolizyjnego. Część II. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ulicy Pomorskiej w Szczecinie” Celem opracowania programu funkcjonalno – użytkowego jest przygotowanie dokumentacji dla zadania zakładającego przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu, jak również zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu i przejścia nad linią kolejową nr 351. Zwiększenie ilości kursujących pociągów będzie miało negatywny wpływ na już utrudnione funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej, możliwe do zniwelowania poprzez budowę przejazdu bezkolizyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną