Budowa dźwigu osobowego w obiekcie położonym przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dźwigu osobowego w obiekcie położonym przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na: –budowie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji żelbetowej jako dźwigu przeszklonego (dźwig elektryczny osobowy bez maszynowni); –dostawie i montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych wyposażonego w przeszkloną kabinę; –odbiorze dźwigu przez UDT; –wykonaniu otworów w ścianach; –wykonaniu zabezpieczeń ppoż; –wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilania i oświetlenia szybu dźwigu; –wykonaniu instalacji videodomofonowej do sekretariatu; –wymianie stolarki okiennej; –zamurowaniu dwóch okien i docieplenie metodą lekką mokrą, tynkowanie; –wykonaniu nowej okładziny w hallu wejściowym w obrębie wejścia do szybu; –ukryciu w przegrodach pionowych (wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w korytkach nad sufitem podwieszanym) istniejących instalacji nie objętych zakresem projektu –dotyczy wszystkich pomieszczeń; –zasilaniu dźwigu oraz podgrzewanie wpustu, kosza i rury spustowej w obiekcie położonym przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie (działka nr 8/7 obręb 1024).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną